အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာပျော်ရွင်လုပ်ငန်းစဉ်

Posted in Programs

ကျန်းမာရေး

 • အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ စီစဉ် ပို့ချပေးခြင်း။
 • ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးခန်းများအား ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ကျန်းမာရေး ပညာပေးအစီအစဉ်
  - အခြေခံကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပညာပေး
  - အထွေထွေရောဂါများ ကာကွယ်နည်း
  - မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး
  - ခုခံအားကျဆင်းရောဂါ (HIV/AIDS)
  - နယ်လှည့်ကျန်းမာရေး ပညာပေးခြင်း
 • ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု
  - အခြေခံကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
  - မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး

အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများအား စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း

 • အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှု ကြုံတွေ့ခဲ့သူ အမျိုးသမီးများအား အရေးပေါ်နှင့် ကျန်းမာရေးအပါအဝင် လိုအပ်သောအကူအညီများပေးခြင်း
 • အကျပ်အတည်းတွေ့သည့် အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရေးဌာနများ ဖွင့်လှစ်ကူညီခြင်း
 • ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေ တွေ့ကြုံရသူများအား အကူအညီရယူနိုင်သည့်နေရာများ၊ ကုသ နိုင်သောနေရာ များသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း
 • စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ပေးမှုများ၊ အားပေးမှုများ ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း