သံလွင်မြစ်ပေါ် ရေလှောင်တမံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် မုဒိန်းကျင့် ခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန်

Posted in Campaign materials