ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာသို့လှုံ့ဆော်ချက်

Posted in Campaign materials