မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်လိုင်စင်

ဤအစီရင်ခံစာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ စုစုပေါင်း ၆၂၅ ယောက် အပါအဝင် ရှမ်းအမျိုးသမီးများအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်မှ ရှမ်းပြည်အတွင်း၌ အဓိကအားဖြင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ် မှ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်အကြား ကျူးလွန်ခဲ့သည့် မုဒိမ်းမူများနှင့် အမျိုးမျိုးသော လိင် ပိုင်းအကြမ်းဖက်မူပေါင်း ၁၇၃မှုနှင့်ပက်သက်၍ အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိသည့် ရာဇဝတ်မှုများသည် လိင် ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပုံသဏ္ဍန်ဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်မှ မိမိစစ်သားများအား “မုဒိမ်းကျင့် ခြင်းကိုစစ်လက်နက်သဖွယ်” တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည့် ခိုင်လုံသောအထောက် အထားများကို ဤအစီရင်ခံစာတွင် တင်ပြထားပါသည်။

ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာဆက်သွယ်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရေးအသင်းနှင့် ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင်တို့မှ ပူးပေါင်းသုတေသနပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကို ၂ဝဝ၂ တွင်ထုတ် ဝေဖြန့်ချီ ခဲ့ပါသည်။

အစီရင်ခံစာရယူရန်။ အင်္ဂလိပ် | ရှမ်း | မြန်မာ | တရုတ် | ပြင်သစ် | ဂျာမန် | ဟင်ဒီ