ယုံမှတ်မှားချက်များကို ဖြေရှင်းခြင်း

Dispelling the Myths

ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရှမ်းဒုက္ခသည်များနှင့်ပတ်သက်သော ယုံမှတ်မှားချက် အချက် ၉ ချက်ကို အချက်အလက်မှန်များပေး၍ ချေပထားသည့် စာတမ်းငယ် ဖြစ်ပါသည်။

ဤ စာတမ်းငယ်ကို၂ဝဝ၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာရယူရန်။ အင်္ဂလိပ် | ထိုင်း