မီးလျှံတွင်းသို့ ပြန်လည်တွန်းပို့ခြင်း

Pushed back into the flames

ဤအစီရင်ခံစာသည် မြန်မာစစ်အစိုးရများ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအပေါ် ရှမ်းပြည် နယ်မှစစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို လုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းများ ရရှိရန် တောင်းဆိုချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကို စက်တင်ဘာလ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာရယူရန်။ အင်္ဂလိပ် | ထိုင်း