รายการวิทยุกำลังใจหญิง ได้ออกอากาศเมื่อปี 2552 ทำการกระจายเสียง

Posted in Multimedia

logo dark

ความถี่ FM 99 MHz อาทิตย์ละสองวัน ตั้งแต่เวลา 13:00-15:00 ช่วงความถี่เข้าถึงผู้ฟังภายใน 35-ตารางกิโลเมตรเคลื่อนที่ เป็นวงกลม รายการ “กำลังใจหญิง"เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายอย่าง รวมถึงข้อมูลเรื่องสุขภาพสตรีและเด็ก สิ่งแวดล้อมอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องผู้หญิงกับการเมืองขั้นพื้นฐาน และข้อมูลกิจกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสวอน(SWAN)

ทุกๆวันพุธ SWAN ออกอากาศเกี่ยวกับ“ปัญหาสุขภาพสตรี ” ส่วนใหญ่เน้นด้านอนามัยเจริญพันธุ์ส่วนทุกๆวันพฤหัสบดี ดีเจ SWAN ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้หญิงเช่นความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก รวมทั้งการให้คำปรึกษา และนโยบายของไทยเกี่ยวกับแรงงานเด็กข้ามชาติ ฯลฯในระหว่างที่จัดรายการผู้คนสามารถโทรศัพท์ไปยังสถานีวิทยุ เพื่อขอข้อมูลและให้คำแนะนำโดยเฉลี่ย วันละ 8-13คน ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าผู้ฟังผู้หญิงจะมีความสนใจมากและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการให้นมบุตรฯลฯพวกเขาเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมากขึ้นโดยมีข้อเสนอแนะSWANให้มีการผลิตสื่อเพิ่มเติมทั้งภาพและเสียงในรูปแบบต่างๆและ SWANก็เชื่อว่าเราสามารถจัดทำรายการที่ดีกว่ากับการที่เรามีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลา ไม่เพียงแต่ในรายการวิทยุนั้น ยังผลิตสื่อต่างๆ ทั้งภาพและเสียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีในชุมชนอีกด้วย