งานกิจกรรมในชุมชน

Posted in Gallery

วันสตรีสากล

วันยุติความรุนแรงต่อสตรี

กิจกรรมในชุมชน

ออกจากการเข้าถึงชุมชนเป็นเจ้าภาพ

SWAN ครบรอบปีที่สิบ

กิจกรรมโครงการต่างๆ

Posted in Gallery

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้หญิงตามแนวชายแดน ไทย-รัฐฉาน

กิจกรรมเจ้าหน้าที่กับการช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะฉุกเฉิน

โครงการจักรเย็บผ้าสำหรับผู้ลี้ภัยผู้หญิงไทใหญ่

โครงการสุขภาพแม่และเด็ก

กิจกรรมโครงการ HIV/AIDS

สุขภาพเพื่อชุมชนไทใหญ่

การศึกษาเพื่อเด็กไทใหญ่

วิทยุ แรงใจหญิง

การศึกษาเพื่อเด็กไทใหญ่