ชาวไทใหญ่ร่วมรำลึกการสังหารหมู่พระภิกษุในพม่า

Posted in Gallery

เชียงใหม่

เชียงราย

ฝาง

กุงจ่อ และ เปียงหลวง

ดอยไตยแลง

แม่ออ