ชาวไทใหญ่ร่วมรำลึกการสังหารหมู่พระภิกษุในพม่า (ภาษาไทใหญ่)

Posted in Campaign materials