ทั่วโลกต้องการให้มีการปลดปล่อย ขุนทุนอู ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551

Posted in Campaign materials