แถลงการณ์ เครือข่ายปกป้องแม่น้ำในรัฐฉาน

Posted in Press Releases

25 สิงหาคม 2558

ประชาชนชาวรัฐฉานยื่นหนังสือคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวินต่อที่ปรึกษาบริษัทออสเตรียเลีย

stop damming on salween river 1

วันนี้ที่นครย่างกุ้ง พม่า ประชาชนในรัฐฉานยื่นหนังสือพร้อมลายเซ็นต์จำนวน 23,717 รายชื่อ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวิน ต่อบริษัท Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) โดยลายเซ็นคัดค้านเหล่านี้ เป็นของชาวบ้านจากทุกพื้นที่ทั่วรัฐฉาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะเขตเมืองโต๋น กุ๋นเฮง และใกล้เคียง โดยเป็นโครงการร่วมของบริษัทต่างชาติและรัฐบาลพม่า

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา ทีมงานของบริษัท SMEC ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ Environment and Social Impact Assessments (EIA/SIA) ในการก่อสร้างเขื่อนเมืองโต๋น (มายตง) ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำสาละวินทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน และเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาเขื่อน 5 โครงการที่วางแผนจะสร้างบนแม่น้ำสาละวิน เขื่อนเมืองโต๋นจะมีความสูงถึง 241 เมตร จะทำเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นบริเวณกว้างถึง 640 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์

ทีมงานของบริษัท SMEC ได้วางเป้าหมายจะเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ แต่กลับถูกชาวบ้านทุกพื้นที่ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน โดยเฉพาะชุมชนในเมืองกุ๋นเหง ต่อต้านทุกครั้งที่บริษัทดำเนินการเก็บข้อมูล เนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าหากเขื่อนดังกล่าวถูกสร้างขึ้น ระดับน้ำในแม่น้ำป๋างซึ่งเป็นลำน้ำสาขาและไหลผ่านเมืองกุ๋งเหงจะเพิ่มสูงขึ้น และจะท่วมพื้นที่หลายตำบล หลายหมู่บ้าน รวมทั้งเมืองแห่งนี้ด้วย

ประชาชนในรัฐฉานต่างไม่พอใจมีบริษัท SMEC อย่างมากเนื่องจากมองว่าบริษัทไม่มีความละอาย และไม่ตอบสนองต่ข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังละเลยผลกระทบที่เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้ บริษัทเพียงบอกกับชาวบ้านว่าพวกเขาจะได้มีไฟฟ้าใช้ ทั้งที่พลังงานไฟฟ้าจากการสร้างเขื่อนนี้จะขายให้กับประเทศจีนและไทย

นางคำน้อง ชาวบ้านจากเมืองกุ๋นเหงกล่าวว่า “แม่น้ำสาละวินนี้เป็นเสมือนสายเลือดของประชาชนนับล้านคนในพม่า มันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของเรา ดังนั้นรัฐบาลเนปิดอว์และบริษัทข้ามชาติไม่มีสิทธิเอาไปขาย”

ก่อนหน้านี้คณะศึกษาของบริษัท SMEC ยังถูกขัดขวางจากกองกำลังทหารว้า UWSA ในขณะที่ลงเก็บข้อมูลถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเนปิดอว์แล้วก็ตาม ทางเจ้าหน้าทหารว้ายังกล่าวด้วยว่า การสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวินนั้นมีความยุ่งยากมาก เพราะในพื้นที่นั้นมีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคลื่อนไหวสู้รบอยู่หลายกลุ่ม

ผู้ก่อสร้างเขื่อนเมืองโต๋นแห่งนี้ได้แก่ บริษัทไชน่าทรีจอร์จคอร์เปอเรชั่น, ไชน่าเซาท์เทิร์น พาวเวอร์ กริด แอนด์ พาวอร์ คอนสตรัคชัน ออฟ ไชน่า รวมทั้ง บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล และ เมียนมา อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป ออฟ เอนเทรอเพรอเนอ (IGE) ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7,000 เมกะวัตต์ และ 90% ของไฟฟ้าจะส่งออกไปยังประเทศไทยและจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม
นางคำหมาย (+95) 092 60185001
นางคำหญิงน้อง (+95) 094 03717870
นางคำน้อง (+95) 094 28367849
หญิงหาญฟ้า (+66) 89 2627848
จายเคอแสง (+66) 81 6722031 & 0931068530
จายหอแสง (+66) 62 9419600

stop damming on salween river 2

stop damming on salween river 3

Mong Khur people opposing the Salween Dam 4

KyawkMe people opposing the Salween Dam 5

KarLi KunHing people opposing the Salween Dam 6