องค์กรชุมชนไทยใหญ่เรียกร้อง ไม่ให้ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับในพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบ

Posted in Press Releases

Shan community groups are gravely concerned about imminent repatriation of over 500 refugees from a camp on the northern Thai border into an area of active conflict.

แถลงการณ์: อังกฤษ | ไทใหญ่ | ไทย | พม่า

ความเป็นมาค่ายผู้อพยพกุงจ่อ

แผนที่การวางแผนเพื่อจัดสรรการอพยพ