ความผันแปรที่ท้ายน้ำ

High and Dry

รายงานโดย เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ่ (SWAN)และฉาน Sapawaองค์การสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยถึงการค้าภายในประเทศและการขนส่งข้ามแม่น้ำ ซ่วยหลี่ (Shweli )(ชื่อภาษาพม่าเรียก ลองจี (Longjiang)ที่อยู่ใกล้ หมู่เซ่(Muse)และ น้ำคำ(Namkham)ได้รับการการสูญเสีย จากความผันผวนของระดับน้ำที่ไม่อาจคาดเดา หลังจากมีการสร้างเขื่อนลองจี (Longjiang) เสร็จ ที่มีความสูง 110 เมตร

รายงานได้ตีพิมพ์ ในเดือน 2553

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | จีน

เส้นทางรถไฟของกองทัพพม่า ตัดผ่านรัฐฉาน

Burma Army tracks across Shan State

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ (SWAN)ร่วมกับ มูลนิธิ สิทธิมนุษยชน (SHRF)ได้เปิดเผย พื้นที่ของนานับพันไร่ได้ถูกยึดตามแนวการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายใหม่ความยาว 361 กิโลเมตร ตัดผ่านแม่น้ำสาระวินไปยังรัฐฉานตะวันออก

รายงาน ได้ตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม 2553

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ

Forbidden Glimpses ทิวทัศน์ต้องห้ามในรัฐฉาน

คู่มือท่องเที่ยวทางเลือกฉบับนี้ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับรัฐฉาน เป็นการเปิดโปงภาพที่มีการจงใจทอดทิ้ง และการทำลายวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ในขณะเดียวกันรัฐบาลทหารพม่าได้สร้างแหล่งวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่

ตีพิมพ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2552

อ่านคู่มือต่อ: อังกฤษ

10 ปี การเดินทางของ SWAN

SWAN: A 10 Year Journey

สิ่งพิมพ์ใหม่รวมถึงการสะท้อนเกี่ยวกับประสบการณ์ของ SWAN 10 ปีที่ผ่านมา และให้ข้อมูลเชิงลึกในความซับซ้อนของการพัฒนาขบวนการสตรีนิยมภายในบริบททางวัฒนธรรมและการเมืองของพม่า

รายงานตีพิมพ์ใน มีนาคม 2552

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ

โยนเข้ากองไฟ

Pushed back into the flames

ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการปกป้องผู้ลี้ภัยชาว ไทยใหญ่ (ฉาน) เมื่อรัฐบาลผด็จการทหารพม่าสุมไฟสงครามในรัฐฉาน

รายงานตีพิมพ์ในเดือน กันยายน 2548

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | ไทย

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวไทยใหญ่ (ฉาน)

Dispelling the Myths

ภูมิหลังสั้นๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเพื่อต่อต้าน เก้าความชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวไทใหญ่ในประเทศไทย

ถูกตีพิมพ์ในเดือน กันยายน 2546

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | ไทย

ใบอนุญาตข่มขืน

รายงานได้จัดพิมพ์โดย เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ (SWAN)  และ มูลนิธิ สิทธิมนุษยชน (SHRF)  หนังสือดังกล่าวรายงาน ถึงชะตากรรมของสตรีและเด็กซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในรัฐฉานทั้งสิ้น 173 เหตุการณ์ มีสตรีตกเป็นเหยื่อ 625 คน จำแนกเป็นเด็กผู้หญิง 92 คน และสตรี 527 คน ซึ่งถูกทารุณกรรมทางเพศโดยทหารพม่าทั้งระดับประทวนและชั้นสัญญาบัตรที่ถูก ส่งเข้ามาประจำการในรัฐฉานระหว่างปี พ.ศ.2539-พ.ศ.2544 รายงานยังให้รายระเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบทางจีดใจของผู้รอดชีวิต พวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | ไทใหญ่ | พม่า | จีน | ฝรั่งเศส | เยอรมัน | ฮินดี