ใบอนุญาตข่มขืน

รายงานได้จัดพิมพ์โดย เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ (SWAN)  และ มูลนิธิ สิทธิมนุษยชน (SHRF)  หนังสือดังกล่าวรายงาน ถึงชะตากรรมของสตรีและเด็กซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในรัฐฉานทั้งสิ้น 173 เหตุการณ์ มีสตรีตกเป็นเหยื่อ 625 คน จำแนกเป็นเด็กผู้หญิง 92 คน และสตรี 527 คน ซึ่งถูกทารุณกรรมทางเพศโดยทหารพม่าทั้งระดับประทวนและชั้นสัญญาบัตรที่ถูก ส่งเข้ามาประจำการในรัฐฉานระหว่างปี พ.ศ.2539-พ.ศ.2544 รายงานยังให้รายระเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบทางจีดใจของผู้รอดชีวิต พวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | ไทใหญ่ | พม่า | จีน | ฝรั่งเศส | เยอรมัน | ฮินดี