การเยาะเย้ยความยุติธรรม

SWAN ประณามรัฐบาลทหารพม่า ในการสอบสวนรายงาน ใบอนุญาตข่มขืน

ตีพิมพ์ในเดือนกันยายน 2545

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ