ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวไทยใหญ่ (ฉาน)

Dispelling the Myths

ภูมิหลังสั้นๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเพื่อต่อต้าน เก้าความชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวไทใหญ่ในประเทศไทย

ถูกตีพิมพ์ในเดือน กันยายน 2546

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | ไทย