โยนเข้ากองไฟ

Pushed back into the flames

ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการปกป้องผู้ลี้ภัยชาว ไทยใหญ่ (ฉาน) เมื่อรัฐบาลผด็จการทหารพม่าสุมไฟสงครามในรัฐฉาน

รายงานตีพิมพ์ในเดือน กันยายน 2548

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | ไทย