10 ปี การเดินทางของ SWAN

SWAN: A 10 Year Journey

สิ่งพิมพ์ใหม่รวมถึงการสะท้อนเกี่ยวกับประสบการณ์ของ SWAN 10 ปีที่ผ่านมา และให้ข้อมูลเชิงลึกในความซับซ้อนของการพัฒนาขบวนการสตรีนิยมภายในบริบททางวัฒนธรรมและการเมืองของพม่า

รายงานตีพิมพ์ใน มีนาคม 2552

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ