Forbidden Glimpses ทิวทัศน์ต้องห้ามในรัฐฉาน

คู่มือท่องเที่ยวทางเลือกฉบับนี้ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับรัฐฉาน เป็นการเปิดโปงภาพที่มีการจงใจทอดทิ้ง และการทำลายวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ในขณะเดียวกันรัฐบาลทหารพม่าได้สร้างแหล่งวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่

ตีพิมพ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2552

อ่านคู่มือต่อ: อังกฤษ