เส้นทางรถไฟของกองทัพพม่า ตัดผ่านรัฐฉาน

Burma Army tracks across Shan State

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ (SWAN)ร่วมกับ มูลนิธิ สิทธิมนุษยชน (SHRF)ได้เปิดเผย พื้นที่ของนานับพันไร่ได้ถูกยึดตามแนวการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายใหม่ความยาว 361 กิโลเมตร ตัดผ่านแม่น้ำสาระวินไปยังรัฐฉานตะวันออก

รายงาน ได้ตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม 2553

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ