ความผันแปรที่ท้ายน้ำ

High and Dry

รายงานโดย เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ่ (SWAN)และฉาน Sapawaองค์การสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยถึงการค้าภายในประเทศและการขนส่งข้ามแม่น้ำ ซ่วยหลี่ (Shweli )(ชื่อภาษาพม่าเรียก ลองจี (Longjiang)ที่อยู่ใกล้ หมู่เซ่(Muse)และ น้ำคำ(Namkham)ได้รับการการสูญเสีย จากความผันผวนของระดับน้ำที่ไม่อาจคาดเดา หลังจากมีการสร้างเขื่อนลองจี (Longjiang) เสร็จ ที่มีความสูง 110 เมตร

รายงานได้ตีพิมพ์ ในเดือน 2553

อ่านรายงานต่อ: อังกฤษ | จีน